Η Aeroponics Hellas P.C., είναι μια νεοφυής εταιρεία υψηλής τεχνογνωσίας, που φιλοδοξεί να  εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στόχος μας είναι η  υιοθέτηση και διάχυσή της αεροπονίας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά «πράσινων» θερμοκηπιακών καλλιεργειών με  ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών και με  χρήση ήπιων μορφών ενέργειας.

  • Φιλοδοξία μας να παράγονται όλο το χρόνο λαχανικά και φρούτα χωρίς φυτοφάρμακα, με εξαιρετική ποιότητα και γεύση, τα οποία θα βρίσκουν ξεχωριστή θέση στο ράφι  ως brand προϊόντα.
  • Όραμά μας η ανάπτυξη και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοποριακών και καινοτόμων επενδύσεων στην αεροπονική καλλιέργεια, όπως θερμοκηπιακές αεροπονικές φάρμες και φάρμες  μέσα  στις πόλεις(town Farms, Vertical Farms). Θέλουμε έτσι να συμβάλλουμε στην αειφορική γεωργία των πόλεων και του περιαστικού περιβάλλοντος  (Urban Agriculture  for Sustainable Urban Development).
  • Η δημιουργία της Ελληνικών συμφερόντων start-up εταιρείας μας, η εμπορική της ανάπτυξη ο έλεγχός της από Ελληνικά χέρια θα προσδώσουν μεγάλες υπεραξίες και ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στον κρίσιμο τομέα της τομέα της ανάπτυξης και μεταφοράς υψηλής τεχνογνωσίας, όσο και στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής.
  • Η Aeroponics Hellas  P.C. φιλοδοξεί δημιουργώντας και Tμήμα (R&D), να συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοποριακά συστήματα και ολοκληρωμένες λύσεις στον εκρηκτικά αναπτυσσόμενο τομέα της Γεωργίας του Μέλλοντος για τη γη και το διάστημα.

Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης επενδυτικών κεφαλαίων και συνεργασιών για την εγκατάσταση πιλοτικής παραγωγικής μονάδας.