Η Aeroponics Hellas Private Company, είναι μία  πρωτοποριακή  Ελληνική   start-up εταιρεία με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία στην αεροπονική καλλιέργεια φυτών και αναπτύσσει το «Πλήρως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αεροπονικής Καλλιέργειας  Φυτών» με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα.
Η χαμηλού κόστους αεροπονική μας μέθοδος είναι προσαρμοσμένη στις Μεσογειακές ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες και το Αεροπονικό μας σύστημα καλλιέργειας είναι πλήρως αυτοματοποιημένο με δυνατότητα εξ αποστάσεως διαχείρισης και ελέγχου μέσω internet.

  • Δίνει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, παράγοντας όλο το χρόνο λαχανικά και φρούτα χωρίς φυτοφάρμακα, με εξαιρετική γεύση και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
  • Η Εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνογνωσία (Ecogreen Smart Technologies) στην εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη παραγωγικών μονάδων Αεροπονικής Καλλιέργειας τομάτας, αγγουριού και άλλων λαχανικών στο θερμοκήπιο και παραγωγής άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Μπορεί επίσης να εγκαταστήσει Αεροπονικές Φάρμες μέσα στις πόλεις (Town Farms or Vertical Farms) και μικρά ερασιτεχνικά συστήματα (Home Farms). Τέλος μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνογνωσία σε όλες τις άλλες καινοτόμες τεχνολογίες καλλιέργειας στο θερμοκήπιο.

 

Στοιχεία Eταιρείας:

Επωνυμία: AEROPONICS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: AEROPONICS HELLAS P.C.
Α.Φ.Μ.: 801040507
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 147624816000
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Επιμελητήριο Αχαΐας
Διεύθυνση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Ρίο 26504
Ημερομηνία Λήξης Πρώτης Χρήσης: 28/09/2020