• Το Αεροπονικό μας σύστημα παρέχει άριστη θρέψη και οξυγόνωση του θρεπτικού διαλύματος όλο το 24ωρο.  Η έκθεση των ριζών στον αέρα (σε υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου σε σχέση με το έδαφος και την υδροπονία), ενεργοποιεί τον δευτερογενή μεταβολισμό των φυτών, αυξάνοντας τη συγκέντρωση  των φυσικών φαινολικών και αντιοξειδωτικών ουσιών, σακχάρων, οξέων  κ.λ.π.
    Έτσι μεγιστοποιείται η θρεπτική αξία  και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  των παραγόμενων λαχανικών και φρούτων που αποκτούν εξαιρετική φυσική γεύση και άρωμα.
    Επιπλέον το κλειστό ανακυκλούμενο Αεροπονικό μας σύστημα δεν επιβαρύνει τον χειμώνα τη σχετική υγρασία του χώρου καλλιέργειας (σε σχέση με τα κλασικά υδροπονικά συστήματα), με αποτέλεσμα να έχουμε ιδανικό μικροκλίμα  που διατηρεί τα φύλλα σχετικά στεγνά.

  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  αποστείρωση-απολύμανση των καναλιών ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, με μια νέα οικολογική  μέθοδο προσθήκης Υπεροξειδίου του Υδρογόνου στο  ψεκαζόμενο θρεπτικό  διάλυμα, με αποτέλεσμα την προστασία από τα φυτοπαθογόνα. Έτσι η ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων ελαχιστοποιείται και μηδενίζεται, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα απόλυτα υγιεινό και φυσικό  περιβάλλον εργασίας του προσωπικού μέσα στο θερμοκήπιο.