•   Πράσινη τεχνολογία με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  •   Ελάχιστη κατανάλωση νερού (4 % σε σχέση με το έδαφος, 60% σε σχέση με την υδροπονία).
  •   Ελάχιστη κατανάλωση θρεπτικών (40 – 60 % σε σχέση με την υδροπονία).
  •   Άριστη οξυγόνωση των ριζών - Μεγιστοποίηση  αποδόσεων.
  •   Ελαχιστοποίηση ασθενειών-Μηδενική χρήση φυτοφαρμάκων  
  •   Οικολογικά ασφαλής μέθοδος και απόλυτα φυσικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους.
  •   Παράγει υγιεινά προϊόντα μοναδικής ποιότητας και γεύσης.