• Το «Πλήρως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αεροπονικής Καλλιέργειας  Φυτών» που παρέχει η εταιρεία μας, είναι μια  εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία αιχμής (smart technology) με δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου μέσω internet(IOT). Προσφέρουμε επίσης ολοκληρωμένες λύσεις στον πλήρη αυτοματοποιημένο έλεγχο όλων των άλλων λειτουργιών του θερμοκηπίου και της διαχείρισης της παραγωγής, καθώς και στις σχετικές τεχνολογίες αιχμής.

  • Χρησιμοποιούμε ένα έξυπνο σύστημα άρδευσης – ψεκασμού των ριζών με τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά συστατικά, νερό και οξυγόνο. Το αεροπονικό μας σύστημα είναι κλειστού τύπου, χρησιμοποιώντας 96% λιγότερο νερό από την καλλιέργεια στο εδάφους και 60% λιγότερο από την υδροπονία. Με την συνεχή περιοδική τροφοδότηση των ριζών με τα απαραίτητα θρεπτικά και οξυγόνο, εξασφαλίζει ιδανική θρέψη σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Η αδιάκοπη και ισορροπημένη ανάπτυξη ισχυρού και υγιούς ριζικού συστήματος και η υψηλή απορρόφηση μετάλλων και ιχνοστοιχείων καθιστούν τα φυτά εξαιρετικά υγιή. Με αποτέλεσμα  μια απόλυτα  εύρωστη και παραγωγική καλλιέργεια με μέγιστες αποδόσεις.
    Σημαντικό πλεονέκτημα του Αεροπονικού μας συστήματος είναι ότι   έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και κάτω από το πλήρες ηλιακό φως μέσα στο θερμοκήπιο. Το φυσικό ηλιακό φως αυξάνει την παραγωγικότητα και μεγιστοποιεί τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής.

  • Η απαιτούμενη έκταση καλλιέργειας ελαχιστοποιείται λόγω της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας (αύξησης της πυκνότητας των φυτών και της απόδοσης ανά τετραγωνικό μέτρο).