Η Αεροπονία είναι η πιο μοντέρνα μέθοδος καλλιέργειας φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, απουσία εδάφους ή άλλου υποστρώματος. Θεωρείται η καλλιεργητική μέθοδος του μέλλοντος με την μεγαλύτερη  μείωση  εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Ο όρος Αεροπονία (Αeroponics), έχει προέλθει από την ελληνική γλώσσα, δηλαδή από τους ελληνικούς όρους αέρας (aero, air) και πόνος (ponos, work, labour).
Τα φυτά μας καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο σε ειδικά κανάλια ή δοχεία μέσα στα οποία οι ρίζες αναπτύσσονται κυριολεκτικά στον αέρα, χωρίς κανένα υπόστρωμα καλλιέργειας. Τα φυτά μεγαλώνουν κάτω από το πλήρες ηλιακό φως, εξασφαλίζοντας έτσι μαζική παραγωγή και μέγιστη απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι ρίζες ψεκάζονται περιοδικά με το ιδανικό διατροφικό διάλυμα ανόργανων αλάτων. Η εντατική παροχή θρεπτικών και η οξυγόνωση του ριζικού συστήματος αριστοποιούν τον ριζικό μεταβολισμό και την απορρόφηση των  θρεπτικών, μεγιστοποιώντας έτσι την ταχύτητα ανάπτυξής των φυτών.
Η αεροπονία προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής φρέσκων οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου υψηλής διατροφικής αξίας με αυξημένη απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο και απαλλαγμένων από υπολείμματα αγροχημικών.